Junling Guo

ScholarGPS® ID: 95554529954679

Affiliation History

Metrics Summary
Publication Count
82
Predicted Citations
3,321
Predicted h-index
30
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Lang, Gang | Feng, Jing | Feng, Bo | Hu, Junlan | Ran, Zhiling | Zhou, Zhiting | Jiang, Zhenju | He, Yunxiang | Guo, Junling
Chinese Chemical Letters, volume 35, issue 6, pages 109113- (2024).
Yin, Yun | Zhang, Yajing | Xie, Qiuping | He, Yunxiang | Guo, Junling
ChemPlusChem, volume 89, issue 5 (2024).
Tang, Yang | Wang, Mingyao | Gou, Tingting | He, Yunxiang | Wang, Xiaoling | Liao, Xuepin | Guo, Junling
ACS Sustainable Resource Management, volume 1, issue 2, pages 250-259 (2024).
Wang, Mingyao | Yang, Xiao | Huang, Tao | Wang, Mengyue | He, Yunxiang | Gong, Guidong | Zhang, Yajing | Liao, Xue | Wang, Xiaoling | Yang, Qichang | Guo, Junling
ACS Nano, volume 17, issue 24, pages 25136-25146 (2023).
Yin, Yun | Li, Xinyun | Xie, Qiuping | Wang, Xiaoling | He, Yunxiang | Rojas, Orlando J. | Guo, Junling
Chemistry of Materials, volume 35, issue 23, pages 10206-10215 (2023).
Zhang, Bo | He, Yunxiang | Liu, Jialing | Shang, Jiaojiao | Chen, Chider | Wang, Tianyi | Chen, Mei | Li, Yifei | Gong, Guidong | Fang, Jie | ... | Guo, Junling
Collagen and Leather, volume 5, issue 1 (2023).
Feng, Bo | Yang, Hao | Zhu, Manman | Li, Jinlin | Chang, Hsun-Ming | Leung, Peter C. K. | Guo, Junling | Zhang, Yaoyao
Collagen and Leather, volume 5, issue 1 (2023).
Liu, Qinling | He, Yunxiang | Fang, Yan | Wu, Yue | Gong, Guidong | Du, Xiao | Guo, Junling
Advanced NanoBiomed Research, volume 3, issue 11 (2023).
Jin, Xin | Wang, Qin | Pan, Jiezhou | Wang, Jin | He, Yunxiang | Shang, Jiaojiao | Chen, Mei | He, Xianglian | Zhang, Yaoyao | Wang, Bo | ... | Guo, Junling
Chinese Chemical Letters, volume 34, issue 10, pages 108200- (2023).
Wang, Yu | Wang, Mengyue | Wang, Qin | Wang, Taoyang | Zhou, Zhengming | Mehling, Marina | Guo, Tianyu | Zou, Hang | Xiao, Xiao | He, Yunxiang | ... | Guo, Junling
Advanced Materials, volume 35, issue 36 (2023).
Xiao, Gao | Xie, Qiuping | He, Yunxiang | Huang, Xin | Richardson, Joseph J. | Dai, Manna | Hua, Jian | Li, Xin | Guo, Junling | Liao, Xuepin | Shi, Bi
Environmental Science & Technology, volume 57, issue 34, pages 12911-12921 (2023).
Wang, Yu | Wang, Taoyang | Wang, Mengyue | Wang, Xiaoling | Guo, Junling
STAR Protocols, volume 4, issue 1, pages 102067- (2023).
Zhang, Chaojun | Tang, Yang | Wang, Qin | He, Yunxiang | Wang, Xiaoling | Beyer, Sebastian | Guo, Junling
Chinese Chemical Letters, volume 34, issue 2, pages 107795- (2023).
Tang, Yang | Gong, Guidong | He, Xianglian | Dai, Mengyuan | Chen, Mei | Wang, Bo | Wang, Yajie | Wang, Xiaoling | Guo, Junling
Advanced Healthcare Materials, volume 12, issue 5 (2023).