Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Meng, Bairu | Zhuo, Zongji | Yu, Han | Tao, Sining | Chen, Zixuan | De Clercq, Erik | Pannecouque, Christophe | Kang, Dongwei | Zhan, Peng | Liu, Xinyong
Chinese Chemical Letters, volume 35, issue 6, pages 108827- (2024).
Xu, Shujing | Sun, Lin | Barnett, Michael | Zhang, Xujie | Ding, Dang | Gattu, Anushka | Shi, Dazhou | Taka, Jamie R. H. | Shen, Wenli | Jiang, Xiangyi | ... | Zhan, Peng
Journal of Medicinal Chemistry, volume 66, issue 23, pages 16303-16329 (2023).
Song, Hao | Xia, Yu | Zhang, Tao | Dun, Caiyun | Meng, Bairu | De Clercq, Erik | Pannecouque, Christophe | Kang, Dongwei | Zhan, Peng | Liu, Xinyong
European Journal of Medicinal Chemistry, volume 259 (2023).
De Clercq, Erik | Zhang, Zhenlan | Huang, Jie | Zhang, Min | Li, Guangdi
Biochemical Pharmacology, volume 217 (2023).
Nature Reviews Drug Discovery, volume 22, issue 6, pages 449-475 (2023).
Cai, Ting | Yue, Tingting | Xu, Ming | Zhang, Pan | Wang, Yue | Liu, Qi | Huang, Jie | Shen, Ting | Yin, Qiang | Sheng, Zhifeng | ... | Li, Guangdi
Journal of Medical Virology, volume 95, issue 3 (2023).
De Clercq, Erik | Jiang, Yike | Li, Guangdi
Travel Medicine and Infectious Disease, volume 52 (2023).