Nanshan Zhong

ScholarGPS™ ID: 86833658721297

Affiliation History

Field
Medicine
Discipline
Immunology
Metrics Summary
Publication Count
492
Predicted Citations
19,122
Predicted h-index
63
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

Search by DOI or patent number or ISBN
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Huang, Yan | Chen, Chun-lan | Cen, Lai-jian | Li, Hui-min | Lin, Zhen-hong | Zhu, Si-yu | Duan, Chong-yang | Zhang, Ri-lan | Pan, Cui-xia | Zhang, Xiao-fen | ... | Guan, Wei-jie
Emerging Microbes & Infections, volume 12, issue 1 (2023).
Wang, Shuai | Zhang, Jingran | Hameed, H. M. Adnan | Ding, Jie | Guan, Ping | Fang, Xiange | Peng, Jiacong | Su, Biyi | Ma, Shangming | Tan, Yaoju | ... | Zhang, Tianyu
Microbiology Spectrum, volume 11, issue 6 (2023).
Liang, Jingyi | Liu, Zige | Liu, Ruibin | Li, Qianying | Hon, Chitin | Zhong, Nanshan | Yang, Zifeng
Journal of Thoracic Disease, volume 15, issue 12, pages 7162-7164 (2023).
Towards zero lung cancer (journal article)
Chinese Medical Journal Pulmonary and Critical Care Medicine, volume 1, issue 4, pages 195-197 (2023).
Yuen, Chun-Kit | Wong, Wan-Man | Mak, Long-Fung | Lam, Joy-Yan | Cheung, Lok-Yi | Cheung, Derek Tsz-Yin | Ng, Yau-Yee | Lee, Andrew Chak-Yiu | Zhong, Nanshan | Yuen, Kwok-Yung | Kok, Kin-Hang
Nature Communications, volume 14, issue 1 (2023).
Huang, Dong-Min | Huang, Jia | Qiao, Kun | Zhong, Nan-Shan | Lu, Hong-Zhou | Wang, Wen-Jin
Military Medical Research, volume 10, issue 1 (2023).
Zhang, Tiantian | Chen, Xudong | Li, Caichen | Wen, Xiaoqin | Lin, Tengfei | Huang, Jiaxing | He, Jianxing | Zhong, Nanshan | Jiang, Jie | Liang, Wenhua
Cancers, volume 15, issue 18, pages 4445- (2023).
Wang, Bei | Li, Hai-jun | Cai, Mi-mi | Lin, Zhao-xin | Ou, Xia-fei | Wu, Shu-hua | Cai, Rui-huan | Wei, Ying-na | Yang, Fei | Zhu, Ya-min | ... | Lin, Ling
eClinicalMedicine, volume 63 (2023).
Ding, Wenbin | Xu, Dongting | Li, Fengying | Huang, Chuqin | Song, Tongtong | Zhong, Nanshan | Lai, Kefang | Deng, Zheng
International Immunopharmacology, volume 122 (2023).
Li, Yun | Wen, Fuqiang | Ma, Qianli | Chen, Rongchang | Sun, Yongchang | Liu, Tiantian | Gu, Chenjuan | Hu, Shuling | Song, Jie | Compton, Chris | ... | Jones, Paul
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, volume 208, issue 4, pages 435-441 (2023).
Yang, Kai | Liu, Shiyun | Yan, Han | Lu, Wenju | Shan, Xiaoqian | Chen, Haixia | Bao, Changlei | Feng, Huazhuo | Liao, Jing | Liang, Shuxin | ... | Wang, Jian
Signal Transduction and Targeted Therapy, volume 8, issue 1 (2023).
Wang, Zihui | Li, Yun | Lin, Junfeng | Huang, Jinhai | Zhang, Qing | Wang, Fengyan | Tan, Lunfang | Liu, Shuyi | Gao, Yuan | Peng, Shiyin | ... | Zheng, Jinping
BMJ Open Respiratory Research, volume 10, issue 1, pages e001550- (2023).
Zeng, Yingying | Guan, Weijie | Wang, Kai | Jie, Zhijun | Zou, Xu | Tan, Xiaoping | Li, Xinyu | Chen, Xiaohua | Ren, Xiaoting | Jiang, Junhong | ... | Zhong, Nanshan
BMC Infectious Diseases, volume 23, issue 1 (2023).
Peng, Yang | Chen, Shi-ying | Wang, Zhao-ni | Zhou, Zi-qing | Sun, Jing | Zhang, Gui-an | Li, Jia | Wang, Lei | Zhao, Jin-cun | Tang, Xiao Xiao | ... | Zhong, Nan-shan
Signal Transduction and Targeted Therapy, volume 8, issue 1 (2023).
Zhan, Yang-Qing | Chen, Rui-Feng | Zheng, Qing-Shan | Li, Xing-Wang | Liu, You-Ning | Mootsikapun, Piroon | Chayakulkeeree, Methee | Arttawejkul, Pureepat | Lan, Truong Thi Ngoc | Liu, Gordon G. | ... | Zheng, Jin-Ping
Journal of Thoracic Disease, volume 15, issue 5, pages 2859-2872 (2023).
Wei, Juntong | Liu, Xiaoyu | Xiao, Weimin | Lu, Jiahua | Guan, Li | Fang, Zhangfu | Chen, Jiaping | Sun, Baoqing | Cai, Zongwei | Sun, Xizhuo | ... | Huang, Shau-Ku
Journal of Allergy and Clinical Immunology, volume 151, issue 5, pages 1259-1268 (2023).
Yang, Gang | Wang, Junxiang | Sun, Ping | Qin, Jian | Yang, Xiaoyun | Chen, Daxiang | Zhang, Yunhui | Zhong, Nanshan | Wang, Zhongfang
Frontiers in Immunology, volume 14 (2023).