Jingyao Qi

ScholarGPS® ID: 86596367042511

Affiliation History

Metrics Summary
Publication Count
92
Predicted Citations
4,708
Predicted h-index
40
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Guo, Xu | Zhang, Yongzheng | Xia, Houbing | Chen, Jing | Zhu, ZhenZhen | Qi, Jingyao | Li, Xin
Journal of Colloid and Interface Science, volume 652 (2023).
Ma, Xiaobin | Wang, Yanrui | Tong, Le | Luo, Jiaoying | Chen, Rui | Wang, Yuanxin | Guo, Xishou | Wang, Jinlong | Zhou, Zhiwei | Qi, Jingyao | ... | Tang, Xiaobin
Chemosphere, volume 339 (2023).
Guo, Xu | Yang, Na | Zhu, ZhenZhen | Zhang, Yongzheng | Chen, Jing | Qi, Jingyao | Li, Xin
Journal of Environmental Chemical Engineering, volume 10, issue 6, pages 108788- (2022).
Wu, Jing | Wang, Shuhui | Qi, Jingyao | Li, Da | Zhang, Zhaohan | Liu, Guohong | Feng, Yujie
Materials Today Energy, volume 28 (2022).
Gu, Hongxing | Zhang, Ming | Zhang, Shubin | Qi, Jingyao
Carbon Letters, volume 32, issue 3, pages 789-795 (2022).
Wang, Ziyue | Qi, Jingyao | Lu, Xiaohui | Jiang, Haicheng | Wang, Panpan | He, Mingrui | Ma, Jun
Journal of Membrane Science, volume 630 (2021).