Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Wu, Yilei | Yuan, Yue | Sorbelli, Diego | Cheng, Christina | Michalek, Lukas | Cheng, Hao-Wen | Jindal, Vishal | Zhang, Song | LeCroy, Garrett | Gomez, Enrique D. | ... | Bao, Zhenan
Nature Communications, volume 15, issue 1 (2024).
Kim, Sang Cheol | Gao, Xin | Liao, Sheng-Lun | Su, Hance | Chen, Yuelang | Zhang, Wenbo | Greenburg, Louisa C. | Pan, Jou-An | Zheng, Xueli | Ye, Yusheng | ... | Cui, Yi
Nature Communications, volume 15, issue 1 (2024).
Lin, Yangju | Yu, Zhiao | Yu, Weilai | Liao, Sheng-Lun | Zhang, Elizabeth | Guo, Xuelin | Huang, Zhuojun | Chen, Yuelang | Qin, Jian | Cui, Yi | Bao, Zhenan
Journal of Materials Chemistry A, volume 12, issue 5, pages 2986-2993 (2024).
Ji, Xiaozhou | Cheng, Hao-Wen | Schuster, Nathaniel J. | LeCroy, Garrett S. | Zhang, Song | Wu, Yilei | Michalek, Lukas | Nguyen, Bao-Nguyen T. | Chiong, Jerika A. | Schrock, Max | ... | Bao, Zhenan
Chemistry of Materials, volume 36, issue 1, pages 256-265 (2024).
Phong, Jason K. | Cooper, Christopher B. | Michalek, Lukas | Lin, Yangju | Nishio, Yuya | Shi, Yuran | Gong, Huaxin | Vigil, Julian A. | Ilavsky, Jan | Kuzmenko, Ivan | Bao, Zhenan
Journal of Materials Chemistry A, volume 12, issue 2, pages 1145-1156 (2024).
ECS Meeting Abstracts, volume MA2023-02, issue 6, pages 896-896 (2023).
Wu, Can | Zhong, Donglai | Wang, Weichen | Jiang, Yuanwen | Nishio, Yuya | Yuan, Yujia | Tok, Jeffrey B.-H. | Bao, Zhenan
2023 International Electron Devices Meeting (IEDM) (2023)
San Francisco, CA, USA
Kananian, Siavash | Rho, Jihun | Chen, Cheng | Mirjalili, Shahab | Daus, Alwin | Kim, Min-gu | Niu, Simiao | Pop, Eric | Wong, H.-S. Philip | Bao, Zhenan | ... | Poon, Ada S.Y.
Device, volume 1, issue 6, pages 100183- (2023).
Wu, You-Chi Mason | Chyr, Gloria | Park, Hyunchang | Makar-Limanov, Anna | Shi, Yuran | DeSimone, Joseph M. | Bao, Zhenan
Chemical Science, volume 14, issue 44, pages 12535-12540 (2023).
Journal of Materials Chemistry C, volume 11, issue 43, pages 15205-15214 (2023).
Zhang, Anqi | Jiang, Yuanwen | Loh, Kang Yong | Bao, Zhenan | Deisseroth, Karl
Nature Reviews Bioengineering, volume 2, issue 1, pages 82-94 (2023).
Peña‐Alcántara, Amnahir | Nikzad, Shayla | Michalek, Lukas | Prine, Nathaniel | Wang, Yunfei | Gong, Huaxin | Ponte, Elisa | Schneider, Sebastian | Wu, Yilei | Root, Samuel E. | ... | Bao, Zhenan
Advanced Electronic Materials, volume 9, issue 9 (2023).
Park, Hyunchang | Kang, Taewon | Kim, Hyunjun | Kim, Jeong-Chul | Bao, Zhenan | Kang, Jiheong
Nature Communications, volume 14, issue 1 (2023).