Enrico Traversa

ScholarGPS® ID: 84759069248102

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Admasu Beshiwork, Bayu | Wan, Xinyu | Xu, Min | Guo, Haoran | Sirak Teketel, Birkneh | Chen, Yu | Song Chen, Jun | Li, Tingshuai | Traversa, Enrico
Journal of Energy Chemistry, volume 88 (2024).
Corsi, Francesca | Deidda Tarquini, Greta | Urbani, Marta | Bejarano, Ignacio | Traversa, Enrico | Ghibelli, Lina
Nanomaterials, volume 13, issue 20, pages 2803- (2023).
Dong, Shuyue | Xia, Jiaojiao | Zhu, Hexin | Du, Xiangning | Gu, Yang | Liu, Qian | Luo, Yonglan | Kong, Qingquan | Guo, Haoran | Li, Tingshuai | Traversa, Enrico
ChemCatChem, volume 14, issue 17 (2022).
Beshiwork, Bayu Admasu | Wang, Kaihe | Teketel, Birkneh Sirak | Xu, Min | Xia, Jiaojiao | Chen, Jun Song | Chen, Yu | Guo, Haoran | Liu, Qian | Luo, Yonglan | ... | Traversa, Enrico
SSRN Electronic Journal (2022).
Li, Tingshuai | Xia, Jiaojiao | Xian, Haohong | Chen, Qiru | Xu, Ke | Gu, Yang | Luo, Yonglan | Liu, Qian | Guo, Haoran | Traversa, Enrico
International Journal of Hydrogen Energy, volume 47, issue 6, pages 3550-3555 (2022).