Y.i. Li

ScholarGPS® ID: 82305253809317

Affiliation History

Metrics Summary
Publication Count
55
Predicted Citations
3,795
Predicted h-index
36
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Hou, Dingchun | Sun, Yumei | Liu, Zhike | Sun, Hongyu | Li, Yi | Wang, Rui
Journal of Affective Disorders, volume 352 (2024).
Ge, Panpan | Lu, Hong | Wang, Wei | Ma, Yonghuan | Li, Yi | Zhou, Tong | Wei, Taiyun | Wu, Jianguo | Cui, Feng
Plant Biotechnology Journal, volume 22, issue 5, pages 1387-1401 (2024).
Wu, Jianguo | Zhang, Yongliang | Li, Fangfang | Zhang, Xiaoming | Ye, Jian | Wei, Taiyun | Li, Zhenghe | Tao, Xiaorong | Cui, Feng | Wang, Xianbing | ... | Li, Yi
Journal of Integrative Plant Biology, volume 66, issue 3, pages 579-622 (2024).
Ma, Chengchuan | Xue, Tingling | Peng, Qi | Zhang, Jie | Guan, Jialiang | Ding, Wanqiu | Li, Yi | Xia, Peixue | Zhou, Liankui | Zhao, Tianyu | ... | Liu, Ying
Cell Research, volume 33, issue 8, pages 628-639 (2023).
Huang, Juan | Zhou, Wenling | Zhang, Xiaoming | Li, Yi
PLOS Pathogens, volume 19, issue 5, pages e1011340- (2023).
Yao, Shengze | Kang, Jinrui | Guo, Ge | Yang, Zhirui | Huang, Yu | Lan, Ying | Zhou, Tong | Wang, Liying | Wei, Chunhong | Xu, Zhihong | Li, Yi
Science Advances, volume 8, issue 26 (2022).
Qi, Ye | Ding, Li | Zhang, Siwen | Yao, Shengze | Ong, Jennie | Li, Yi | Wu, Hong | Du, Peng
Cell, volume 185, issue 11, pages 1888-1904.e24 (2022).
Chen, Jie | Ou, Yuhui | Luo, Rong | Wang, Jie | Wang, Dong | Guan, Jialiang | Li, Yi | Xia, Peixue | Chen, Peng R. | Liu, Ying
Nature, volume 596, issue 7871, pages 281-284 (2021).
Qin, Qingqing | Li, Guangyao | Jin, Lian | Huang, Yu | Wang, Yu | Wei, Chunhong | Xu, Zhihong | Yang, Zhirui | Wang, Haiyang | Li, Yi
PLOS Pathogens, volume 16, issue 12, pages e1009118- (2020).
Wu, Jianguo | Yang, Rongxin | Yang, Zhirui | Yao, Shengze | Zhao, Shanshan | Wang, Yu | Li, Pingchuan | Song, Xianwei | Jin, Lian | Zhou, Tong | ... | Li, Yi
Nature Plants, volume 3, issue 1 (2017).