Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Wang, Dongfang | Tang, Muya | Zhang, Peidong | Yang, Kailin | Huang, Liang | Wu, Mengrui | Shen, Qiuhong | Yue, Jing | Wang, Wei | Gong, Yanqiu | ... | Zhou, Shengtao
Proceedings of the National Academy of Sciences, volume 121, issue 13 (2024).
International Journal of Molecular Sciences, volume 24, issue 15, pages 12461- (2023).
Bano, Ayesha | Stevens, Jessica H. | Modi, Paulomi S. | Gustafsson, Jan-Åke | Strom, Anders M.
International Journal of Molecular Sciences, volume 24, issue 6, pages 5867- (2023).
Wu, Wanfu | Sarhadi, Mozhgan | Song, Xiaoyu | Xue, Jingling | Dai, Yubing | Gustafsson, Jan-Ake
International Journal of Biological Sciences, volume 19, issue 9, pages 2848-2859 (2023).
A structural perspective of liver X receptors (book chapter)
In Hormone Receptors: Structures and Functions
Gustafsson, Jan-Åke | Li, Xian Chang | Suh, Ji Ho | Lou, Xiaohua
Elsevier (2023)
Zang, Zhenle | Yin, Huachun | Du, Zhulin | Xie, Ruxin | Yang, Ling | Cai, Yun | Wang, Liuyongwei | Zhang, Dandan | Li, Xin | Liu, Tianyao | ... | Fan, Xiaotang
Frontiers in Molecular Neuroscience, volume 15 (2022).
Journal of Developmental Origins of Health and Disease, volume 13, issue 5, pages 650-655 (2022).
Journal of Molecular Endocrinology, volume 68, issue 1, pages R1-R9 (2022).