Luke W. Guddat

ScholarGPS® ID: 73578610965050

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Yang, Xiaolin | Hu, Tianyu | Liang, Jingxi | Xiong, Zhiqi | Lin, Zhenli | Zhao, Yao | Zhou, Xiaoting | Gao, Yan | Sun, Shan | Yang, Xiuna | ... | Zhang, Bing
Nature Structural & Molecular Biology (2024).
Hu, Tianyu | Yang, Xiaolin | Zhu, Yuanchen | Liu, Fengjiang | Yang, Xiuna | Xiong, Zhiqi | Liang, Jingxi | Lin, Zhenli | Ran, Yuting | Guddat, Luke W. | ... | Zhang, Bing
Science Advances, volume 10, issue 12 (2024).
Sun, Xue‐Wen | Liu, Yixuan | Wang, Xiaofang | Li, Hao‐Ran | Lin, Xin | Tang, Jin‐Yin | Xu, Qing | Agnew‐Francis, Kylie A. | Fraser, James A. | Sun, Zhi‐Juan | ... | Wang, Jian‐Guo
Chemical Biology & Drug Design, volume 103, issue 1 (2024).
Zhu, Chen | Shi, Yanfeng | Yu, Jing | Zhao, Wenhao | Li, Lingqiao | Liang, Jingxi | Yang, Xiaolin | Zhang, Bing | Zhao, Yao | Gao, Yan | ... | Li, Jun
Protein & Cell, volume 14, issue 12, pages 919-923 (2023).
Liang, Jingxi | Liu, Fengjiang | Xu, Peng | Shangguan, Wei | Hu, Tianyu | Wang, Shule | Yang, Xiaolin | Xiong, Zhiqi | Yang, Xiuna | Guddat, Luke W. | ... | Zhang, Bing
Proceedings of the National Academy of Sciences, volume 120, issue 35 (2023).
Du, Zhanqiang | Zhou, Xiaoting | Lai, Yuezheng | Xu, Jinxu | Zhang, Yuying | Zhou, Shan | Feng, Ziyan | Yu, Long | Tang, Yanting | Wang, Weiwei | ... | Gong, Hongri
Proceedings of the National Academy of Sciences, volume 120, issue 18 (2023).
Sun, Shan | Gao, Yan | Yang, Xiaolin | Yang, Xiuna | Hu, Tianyu | Jingxi, Liang | Xiong, Zhiqi | Ran, Yuting | Ren, Pengxuan | Bai, Fang | ... | Zhang, Bing
Protein & Cell (2022).
Yan, Liming | Huang, Yucen | Ge, Ji | Liu, Zhenyu | Lu, Pengchi | Huang, Bo | Gao, Shan | Wang, Junbo | Tan, Liping | Ye, Sihan | ... | Lou, Zhiyong
Cell, volume 185, issue 23, pages 4347-4360.e17 (2022).
Hu, Tianyu | Yang, Xiaolin | Liu, Fengjiang | Sun, Shan | Xiong, Zhiqi | Liang, Jingxi | Yang, Xiaobao | Wang, Haofeng | Yang, Xiuna | Guddat, Luke W. | ... | Zhang, Bing
Structure, volume 30, issue 10, pages 1395-1402.e4 (2022).
Zhao, Yao | Zhu, Yan | Liu, Xiang | Jin, Zhenming | Duan, Yinkai | Zhang, Qi | Wu, Chengyao | Feng, Lu | Du, Xiaoyu | Zhao, Jinyi | ... | Yang, Haitao
Proceedings of the National Academy of Sciences, volume 119, issue 16 (2022).