Pavel K. Mykhailiuk

ScholarGPS® ID: 68581131114624

Affiliation
Enamine Ltd.
Affiliation History

Discipline
Chemistry
Metrics Summary
Publication Count
242
Predicted Citations
7,191
Predicted h-index
48
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Levterov, Vadym V. | Panasiuk, Yaroslav | Shablykin, Oleh | Stashkevych, Oleksandr | Sahun, Kateryna | Rassokhin, Artur | Sadkova, Iryna | Lesyk, Dmytro | Anisiforova, Anna | Holota, Yuliia | ... | Mykhailiuk, Pavel K.
Angewandte Chemie, volume 136, issue 19 (2024).
Levterov, Vadym V. | Panasiuk, Yaroslav | Shablykin, Oleh | Stashkevych, Oleksandr | Sahun, Kateryna | Rassokhin, Artur | Sadkova, Iryna | Lesyk, Dmytro | Anisiforova, Anna | Holota, Yuliia | ... | Mykhailiuk, Pavel K.
Angewandte Chemie International Edition, volume 63, issue 19 (2024).
Prysiazhniuk, Kateryna | Polishchuk, Oleksandr | Shulha, Stanislav | Gudzikevych, Kyrylo | Datsenko, Oleksandr P. | Kubyshkin, Vladimir | Mykhailiuk, Pavel K.
Chemical Science, volume 15, issue 9, pages 3249-3254 (2024).
Prysiazhniuk, Kateryna | Datsenko, Oleksandr P. | Polishchuk, Oleksandr | Shulha, Stanislav | Shablykin, Oleh | Nikandrova, Yelyzaveta | Horbatok, Kateryna | Bodenchuk, Iryna | Borysko, Petro | Shepilov, Dmytro | ... | Mykhailiuk, Pavel K.
Angewandte Chemie, volume 136, issue 9 (2024).
Prysiazhniuk, Kateryna | Datsenko, Oleksandr P. | Polishchuk, Oleksandr | Shulha, Stanislav | Shablykin, Oleh | Nikandrova, Yelyzaveta | Horbatok, Kateryna | Bodenchuk, Iryna | Borysko, Petro | Shepilov, Dmytro | ... | Mykhailiuk, Pavel K.
Angewandte Chemie International Edition, volume 63, issue 9 (2024).
Li, Fang | Zhu, W. Felix | Empel, Claire | Datsenko, Oleksandr | Kumar, Adarsh | Xu, Yameng | Ehrler, Johanna H. M. | Atodiresei, Iuliana | Knapp, Stefan | Mykhailiuk, Pavel K. | ... | Koenigs, Rene M.
Science, volume 383, issue 6682, pages 498-503 (2024).
Kirichok, Alexander A. | Tkachuk, Hennadii | Kozyriev, Yevhenii | Shablykin, Oleh | Datsenko, Oleksandr | Granat, Dmitry | Yegorova, Tetyana | Bas, Yuliya P. | Semirenko, Vitalii | Pishel, Iryna | ... | Mykhailiuk, Pavel K.
Angewandte Chemie, volume 135, issue 51 (2023).
Kirichok, Alexander A. | Tkachuk, Hennadii | Kozyriev, Yevhenii | Shablykin, Oleh | Datsenko, Oleksandr | Granat, Dmitry | Yegorova, Tetyana | Bas, Yuliya P. | Semirenko, Vitalii | Pishel, Iryna | ... | Mykhailiuk, Pavel K.
Angewandte Chemie International Edition, volume 62, issue 51 (2023).
Denisenko, Aleksandr | Garbuz, Pavel | Makovetska, Yelyzaveta | Shablykin, Oleh | Lesyk, Dmytro | Al-Maali, Galeb | Korzh, Rodion | Sadkova, Iryna V. | Mykhailiuk, Pavel K.
Chemical Science, volume 14, issue 48, pages 14092-14099 (2023).
Levterov, Vadym V. | Panasiuk, Yaroslav | Sahun, Kateryna | Stashkevych, Oleksandr | Badlo, Valentyn | Shablykin, Oleh | Sadkova, Iryna | Bortnichuk, Lina | Klymenko-Ulianov, Oleksii | Holota, Yuliia | ... | Mykhailiuk, Pavel K.
Nature Communications, volume 14, issue 1 (2023).
Dibchak, Dmitry | Snisarenko, Mariya | Mishuk, Artem | Shablykin, Oleh | Bortnichuk, Lina | Klymenko‐Ulianov, Oleksii | Kheylik, Yurii | Sadkova, Iryna V. | Rzepa, Henry S. | Mykhailiuk, Pavel K.
Angewandte Chemie International Edition, volume 62, issue 39 (2023).
Dibchak, Dmitry | Snisarenko, Mariya | Mishuk, Artem | Shablykin, Oleh | Bortnichuk, Lina | Klymenko‐Ulianov, Oleksii | Kheylik, Yurii | Sadkova, Iryna V. | Rzepa, Henry S. | Mykhailiuk, Pavel K.
Angewandte Chemie, volume 135, issue 39 (2023).
Yu, Isaac F. | Manske, Jenna L. | Diéguez-Vázquez, Alejandro | Misale, Antonio | Pashenko, Alexander E. | Mykhailiuk, Pavel K. | Ryabukhin, Sergey V. | Volochnyuk, Dmitriy M. | Hartwig, John F.
Nature Chemistry, volume 15, issue 5, pages 685-693 (2023).
The Journal of Organic Chemistry, volume 88, issue 6, pages 3859-3870 (2023).