Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Cao, Jialing | Yang, Cheng | Zhang, Jian | Zhang, Lianfu | Tsao, Rong
Critical Reviews in Food Science and Nutrition (2023).
Journal of Agricultural and Food Chemistry, volume 71, issue 43, pages 16067-16078 (2023).
Zhang, Hua | Liu, Ronghua | Mats, Lili | Lepp, Dion | Zhu, Honghui | Chen, Yuhuan | Zheng, Shilian | Mine, Yoshinori | Tsao, Rong
Journal of Food Bioactives, volume 23 (2023).
Yu, Qinqin | Yu, Fengyao | Li, Qiong | Zhang, Jie | Peng, You | Wang, Xiaoya | Li, Tao | Yin, Ning | Sun, Genlin | Ouyang, Hui | ... | Zhang, Hua
Journal of Agricultural and Food Chemistry, volume 71, issue 31, pages 11941-11956 (2023).
Liu, Wei-Ting | Huang, Chia-Liang | Liu, Ronghua | Yang, Tso-Chi | Lee, Chin-Lung | Tsao, Rong | Yang, Wen-Ju
LWT, volume 186 (2023).
Liu, Yijun | Zeng, Yuhan | Liu, Yixin | Wang, Xiaoya | Chen, Yuhuan | Lepp, Dion | Tsao, Rong | Sadakiyo, Tsuyoshi | Zhang, Hua | Mine, Yoshinori
Journal of Agricultural and Food Chemistry, volume 70, issue 36, pages 11258-11273 (2022).