Lu Yin

ScholarGPS™ ID: 66623087017796

Affiliation History

Metrics Summary
Publication Count
27
Predicted Citations
3,807
Predicted h-index
22
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Saha, Tamoghna | Del Caño, Rafael | Mahato, Kuldeep | De la Paz, Ernesto | Chen, Chuanrui | Ding, Shichao | Yin, Lu | Wang, Joseph
Chemical Reviews, volume 123, issue 12, pages 7854-7889 (2023).
Quinn, Xueying Li | Yin, Lu | Li, Weikang | Li, Mingqian | Wicker, Connor | Liu, Ruixiao | Dang, Bryant | Ortega, Jeff | Wang, Joseph | Meng, Ying Shirley
Chemistry of Materials, volume 35, issue 2, pages 638-647 (2023).
Yin, Lu | Wang, Joseph
National Science Review, volume 10, issue 1 (2023).
The Innovation Materials, volume 1, issue 2, pages 100023- (2023).
Yin, Lu | Sandhu, Samar S. | Liu, Ruixiao | Khan, Muhammad Inam | Wicker, Connor | Garcia‐Gradilla, Victor | Zhou, Jiachi | Chang, An‐Yi | Wu, Shixuan | Moon, Jong‐Min | ... | Wang, Joseph
Advanced Energy Materials, volume 13, issue 4 (2023).
Moon, Jong-Min | Del Caño, Rafael | Moonla, Chochanon | Sakdaphetsiri, Kittiya | Saha, Tamoghna | Francine Mendes, Letícia | Yin, Lu | Chang, An-Yi | Seker, Sumeyye | Wang, Joseph
ACS Sensors, volume 7, issue 12, pages 3973-3981 (2022).
De la Paz, Ernesto | Maganti, Nikhil Harsha | Trifonov, Alexander | Jeerapan, Itthipon | Mahato, Kuldeep | Yin, Lu | Sonsa-ard, Thitaporn | Ma, Nicolas | Jung, Won | Burns, Ryan | ... | Mercier, Patrick P.
Nature Communications, volume 13, issue 1 (2022).
Yin, Lu | Cao, Mengzhu | Kim, Kyeong Nam | Lin, Muyang | Moon, Jong-Min | Sempionatto, Juliane R. | Yu, Jialu | Liu, Ruixiao | Wicker, Connor | Trifonov, Alexander | ... | Wang, Joseph
Nature Electronics, volume 5, issue 10, pages 694-705 (2022).
Tehrani, Farshad | Teymourian, Hazhir | Wuerstle, Brian | Kavner, Jonathan | Patel, Ravi | Furmidge, Allison | Aghavali, Reza | Hosseini-Toudeshki, Hamed | Brown, Christopher | Zhang, Fangyu | ... | Wang, Joseph
Nature Biomedical Engineering, volume 6, issue 11, pages 1214-1224 (2022).
Lv, Jian | Yin, Lu | Chen, Xiaohong | Jeerapan, Itthipon | Silva, Cristian A. | Li, Yang | Le, Minh | Lin, Zhihua | Wang, Luwen | Trifonov, Alexander | ... | Wang, Joseph
Advanced Functional Materials, volume 31, issue 38 (2021).
Yin, Lu | Lv, Jian | Wang, Joseph
Advanced Materials Technologies, volume 5, issue 11 (2020).
Silva, Cristian A. | lv, Jian | Yin, Lu | Jeerapan, Itthipon | Innocenzi, Gabriel | Soto, Fernando | Ha, Young‐Geun | Wang, Joseph
Advanced Functional Materials, volume 30, issue 30 (2020).