Yingying Pu

ScholarGPS® ID: 66567291622050

Affiliation History

Field
Medicine
Discipline
Immunology
Top Specialties
Bacteria | Antibiotic
Metrics Summary
Publication Count
14
Predicted Citations
1,092
Predicted h-index
11
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Zhou, Yidan | Liao, Hebin | Pei, Linsen | Pu, Yingying
Cell Insight, volume 2, issue 4, pages 100104- (2023).
Zhang, Peng | Qiu, Yun | Wang, Yulan | Xiao, Leyi | Yu, Shimin | Shi, Miusi | Ni, Yueqi | Miron, Richard J. | Pu, Yingying | Zhang, Yufeng
Small, volume 18, issue 19 (2022).
Qiu, Yun | Yu, Shimin | Wang, Yulan | Xiao, Leyi | Pei, Linsen | Pu, Yingying | Zhang, Yufeng
Biomaterials Science, volume 10, issue 8, pages 1995-2005 (2022).
Bacterial persistence (journal article)
Science China Chemistry, volume 57, issue 12, pages 1625-1633 (2014).
Zhou, Feng | Pu, Yingying | Wei, Taiyun | Liu, Huijun | Deng, Wulan | Wei, Chunhong | Ding, Biao | Omura, Toshihiro | Li, Yi
Proceedings of the National Academy of Sciences, volume 104, issue 49, pages 19547-19552 (2007).