Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Zhang, Shu-Tai | Meng, Yu | Hou, Peng-Xiang | Liu, Chang | Wu, Feng | Li, Jin-Cheng
Journal of Colloid and Interface Science, volume 664 (2024).
Jiao, Xinyu | Xu, Lele | Sun, Xinyang | Shi, Chao | Hou, Peng-Xiang | Liu, Chang | Cheng, Hui-Ming
Nano Research, volume 17, issue 6, pages 5621-5628 (2024).
Meng, Yu | An, Jiaxing | Hou, Peng-Xiang | Liu, Chang | Li, Jin-Cheng
Materials Chemistry Frontiers, volume 8, issue 8, pages 1927-1949 (2024).
Zhang, Jing | Hu, Xian-Gang | Ji, Kangyu | Zhao, Songru | Liu, Dongtao | Li, Bowei | Hou, Peng-Xiang | Liu, Chang | Liu, Lirong | Stranks, Samuel D. | ... | Zhang, Wei
Nature Communications, volume 15, issue 1 (2024).
Xin, Liantao | Ma, Chen | Wu, Qianru | Liu, Shaokang | Li, Linhai | Zhang, Xiuyun | Qian, Liu | He, Maoshuai | Li, Dong | Han, Fangqian | ... | Zhang, Jin
Nano Research, volume 17, issue 3, pages 1999-2003 (2024).
Lu, Ni | Sun, Xinyang | Wang, Han | Zhang, Jiangang | Ma, Chaoqun | Liu, Chang | Zeng, You
Advanced Composites and Hybrid Materials, volume 7, issue 1 (2024).
Jin, Qun | Zhao, Yang | Long, Xuehao | Jiang, Song | Qian, Cheng | Ding, Feng | Wang, Ziqiang | Li, Xiaoqi | Yu, Zhi | He, Juan | ... | Cheng, Hui‐Ming
Advanced Materials, volume 35, issue 46 (2023).
Gao, Zhaoqing | Xu, Lele | Jiao, Xinyu | Li, Xin | He, Chengjian | Wang, Hao-Zike | Sun, Chunyang | Hou, Peng-Xiang | Liu, Chang | Cheng, Hui-Ming
ACS Nano, volume 17, issue 18, pages 18290-18298 (2023).
Zhang, Ju-Zhen | Zhang, Zichu | Zhang, Hong-Bo | Mei, Yi | Zhang, Feng | Hou, Peng-Xiang | Liu, Chang | Cheng, Hui-Ming | Li, Jin-Cheng
Nano Letters, volume 23, issue 17, pages 8331-8338 (2023).
Ding, Wu-Tong | Jiao, Xin-Yu | Zhao, Yi-Ming | Sun, Xin-Yang | Chen, Chao | Wu, An-Ping | Ding, Yu-Tian | Hou, Peng-Xiang | Liu, Chang
ACS Applied Materials & Interfaces, volume 15, issue 31, pages 37802-37809 (2023).
Cui, Kan | Zhao, Yang | Yu, Zhi | Yu, Miaosen | Li, Xiaoqi | Huang, Xingwei | Qiu, Jianhang | Sun, Liangting | Zhao, Hongwei | Gao, Ning | ... | Liu, Chang
Journal of Materials Science & Technology, volume 155 (2023).