Zi Gu

ScholarGPS® ID: 65604338184930

Affiliation History

Metrics Summary
Publication Count
87
Predicted Citations
5,563
Predicted h-index
45
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Zhang, Mengnan | Gao, Ziyan | Hakobyan, Karen | Li, Wei | Gu, Zi | Peng, Shuhua | Liang, Kang | Xu, Jiangtao
Small, volume 20, issue 26 (2024).
Zhang, He | Ge, Anle | Wang, Yulin | Xia, Boran | Wang, Xichu | Zheng, Zhonghui | Wei, Changsheng | Ma, Bo | Zhu, Lin | Amal, Rose | ... | Gu, Zi
Pharmaceutics, volume 16, issue 3, pages 422- (2024).
Zong, Lingqing | Yu, Yang | Wang, Junhao | Liu, Peilai | Feng, Wei | Dai, Xinyue | Chen, Liang | Gunawan, Cindy | Jimmy Yun, Sung Lai | Amal, Rose | ... | Chen, Yu
Biomaterials, volume 296 (2023).
Li, Jiawen | Centurion, Franco | Chen, Rouyan | Gu, Zi
Biosensors, volume 13, issue 3, pages 319- (2023).
Nanophotonics, volume 11, issue 22, pages 4955-4976 (2022).
Meng, Junli | Zhang, Peisen | Chen, Qizhe | Wang, Zihua | Gu, Yuan | Ma, Jie | Li, Wang | Yang, Chen | Qiao, Yuanyuan | Hou, Yi | ... | Gao, Mingyuan
Advanced Materials, volume 34, issue 21 (2022).