Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Li, Lin | Wei, Mingyang | Carnevali, Virginia | Zeng, Haipeng | Zeng, Miaomiao | Liu, Ranran | Lempesis, Nikolaos | Eickemeyer, Felix Thomas | Luo, Long | Agosta, Lorenzo | ... | Li, Xiong
Advanced Materials, volume 36, issue 13 (2024).
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: Design and Applications (2024).
Journal of the American Chemical Society, volume 145, issue 51, pages 27939-27949 (2023).
Baumeler, Thomas | Saleh, Amina A. | Wani, Tajamul A. | Huang, Siming | Jia, Xiaohan | Bai, Xinyu | Abdi-Jalebi, Mojtaba | Arora, Neha | Grätzel, Michael | Dar, M. Ibrahim
ACS Materials Letters, volume 5, issue 9, pages 2408-2421 (2023).
Wu, Yinghui | Liang, Qihua | Zhu, Hongwei | Dai, Xingyi | Yu, Bin‐Bin | Hu, Yang | Chen, Miao | Huang, Long‐Biao | Zakeeruddin, Shaik M. | Shen, Zhongjin | ... | Grätzel, Michael
Advanced Functional Materials, volume 33, issue 37 (2023).
Wu, Yinghui | Liang, Qihua | Zhu, Hongwei | Dai, Xingyi | Yu, Bin‐Bin | Hu, Yang | Chen, Miao | Huang, Long‐Biao | Zakeeruddin, Shaik M. | Shen, Zhongjin | ... | Grätzel, Michael
Advanced Functional Materials, volume 33, issue 37 (2023).
Zhang, Qixing | Ren, Dan | Gao, Jing | Wang, Zhongke | Wang, Juan | Pan, Sanjiang | Wang, Manjing | Luo, Jingshan | Zhao, Ying | Grätzel, Michael | Zhang, Xiaodan
Green Chemical Engineering, volume 4, issue 3, pages 331-337 (2023).
Ochoa‐Martinez, Efrain | Bijani‐Chiquero, Shanti | Martínez de Yuso, María del Valle | Sarkar, Subhrangsu | Diaz‐Perez, Horus | Mejia‐Castellanos, Roberto | Eickemeyer, Felix | Grätzel, Michael | Steiner, Ullrich | Milić, Jovana V.
Advanced Science, volume 10, issue 23 (2023).
Wang, Kai‐Li | Lu, Haizhou | Li, Meng | Chen, Chun‐Hao | Bo Zhang, Ding‐ | Chen, Jing | Wu, Jun‐Jie | Zhou, Yu‐Hang | Wang, Xue‐Qi | Su, Zhen‐Huang | ... | Liao, Liang‐Sheng
Advanced Materials, volume 35, issue 31 (2023).
Nature Reviews Chemistry, volume 7, issue 9, pages 632-652 (2023).
Garcia‐Navarro, Julio | Isaacs, Mark A. | Favaro, Marco | Ren, Dan | Ong, Wee‐Jun | Grätzel, Michael | Jiménez‐Calvo, Pablo
Global Challenges (2023).
Zhao, Chenxu | Zhang, Hong | Almalki, Masaud | Xu, Jia | Krishna, Anurag | Eickemeyer, Felix T. | Gao, Jing | Wu, Yu Mao | Zakeeruddin, Shaik M. | Chu, Junhao | ... | Grätzel, Michael
Advanced Materials, volume 35, issue 28 (2023).