Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Sun, Wenjian | Wu, Haohao | Peng, Yujie | Zheng, Xuejiao | Li, Jing | Zeng, Dingxuan | Tang, Peng | Zhao, Ming | Feng, Hemin | Li, Hao | ... | He, Jufang
eLife, volume 13 (2024).
Proceedings of the National Academy of Sciences, volume 120, issue 31 (2023).
Zhu, Feipeng | Liu, Lina | Li, Jie | Liu, Bing | Wang, Qinglong | Wang, Lun | Sun, Suhua | Sun, Xiaoxuan | Younus, Muhammad | Wang, Changhe | ... | Zhou, Zhuan
Biophysical Journal, volume 122, issue 3, pages 516a- (2023).
Benevento, Marco | Hökfelt, Tomas | Harkany, Tibor
Nature Reviews Neuroscience, volume 23, issue 10, pages 611-627 (2022).
Proceedings of the National Academy of Sciences, volume 119, issue 33 (2022).
Zhu, Feipeng | Liu, Lina | Li, Jie | Liu, Bing | Wang, Qinglong | Jiao, Ruiying | Xu, Yongxin | Wang, Lun | Sun, Suhua | Sun, Xiaoxuan | ... | Zhou, Zhuan
Cell Reports, volume 40, issue 7, pages 111199- (2022).
Sellgren, Carl M. | Imbeault, Sophie | Larsson, Markus K. | Oliveros, Alfredo | Nilsson, Ida A. K. | Codeluppi, Simone | Orhan, Funda | Bhat, Maria | Tufvesson-Alm, Maximilian | Gracias, Jessica | ... | Erhardt, Sophie
Molecular Psychiatry, volume 26, issue 11, pages 6820-6832 (2021).
Yang, Yutao | Li, Yueting | Liu, Bo | Li, Chenchen | Liu, Zijin | Deng, Jiahui | Luo, Hanjiang | Li, Xiaoxiao | Wu, Jinjin | Li, Hui | ... | Xu, Zhi-Qing David
Proceedings of the National Academy of Sciences, volume 118, issue 24 (2021).