Bernt Johannessen

ScholarGPS® ID: 59610307840630

Affiliation History

Metrics Summary
Publication Count
140
Predicted Citations
6,690
Predicted h-index
41
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Bo, Guyue | Li, Peng | Fan, Yameng | Zheng, Xiaobo | Zhao, Mengting | Zhu, Qiang | Fu, Yang | Li, Yitong | Pang, Wei Kong | Lai, Wei Hong | ... | Xu, Xun
Advanced Science, volume 11, issue 21 (2024).
Ruan, Jiufeng | Lei, Yao‐Jie | Fan, Yameng | Borras, Marcela Chaki | Luo, Zhouxin | Yan, Zichao | Johannessen, Bernt | Gu, Qinfen | Konstantinov, Konstantin | Pang, Wei Kong | ... | Dou, Shi‐Xue
Advanced Materials, volume 36, issue 21 (2024).
Ding, Jingjing | Lyu, Yanhong | Zhou, Huaijuan | Johannessen, Bernt | Zhang, Xiaoran | Zheng, Jianyun | Jiang, San Ping | Wang, Shuangyin
Applied Catalysis B: Environmental, volume 345 (2024).
Wu, Zhibin | Liang, Gemeng | Kong Pang, Wei | Zou, Jinshuo | Zhang, Wenchao | Chen, Libao | Ji, Xiaobo | Didier, Christophe | Peterson, Vanessa K. | Segre, Carlo U. | ... | Guo, Zaiping
Angewandte Chemie International Edition, volume 63, issue 9 (2024).
Wu, Zhibin | Liang, Gemeng | Kong Pang, Wei | Zou, Jinshuo | Zhang, Wenchao | Chen, Libao | Ji, Xiaobo | Didier, Christophe | Peterson, Vanessa K. | Segre, Carlo U. | ... | Guo, Zaiping
Angewandte Chemie, volume 136, issue 9 (2024).
Fan, Yameng | Olsson, Emilia | Johannessen, Bernt | D’Angelo, Anita M. | Thomsen, Lars | Cowie, Bruce | Smillie, Lachlan | Liang, Gemeng | Lei, Yaojie | Bo, Guyue | ... | Guo, Zaiping
ACS Energy Letters, volume 9, issue 2, pages 487-496 (2024).
Nonlinearities in solid-state fluorescence detectors (book chapter)
In International Tables for Crystallography
Kappen, Peter | Wykes, Jeremy | Johannessen, Bernt
International Union of Crystallography (2023)
Charnetskaya, Eleanora | Nguyen, Tam D. | Dinh, Khang N. | Simondson, Darcy | Johnston, Sam | Garibello, Carlos Felipe | Hoogeveen, Dijon A. | Johannessen, Bernt | MacFarlane, Douglas R. | Hocking, Rosalie K. | ... | Simonov, Alexandr N.
Advanced Energy and Sustainability Research, volume 4, issue 11 (2023).
Su, Yu | Johannessen, Bernt | Zhang, Shilin | Chen, Ziru | Gu, Qinfen | Li, Guanjie | Yan, Hong | Li, Jia‐Yang | Hu, Hai‐Yan | Zhu, Yan‐Fang | ... | Xiao, Yao
Advanced Materials, volume 35, issue 40 (2023).
Huang, Shaozhen | Wu, Zhibin | Johannessen, Bernt | Long, Kecheng | Qing, Piao | He, Pan | Ji, Xiaobo | Wei, Weifeng | Chen, Yuejiao | Chen, Libao
Nature Communications, volume 14, issue 1 (2023).
Teusner, Matthew | Mata, Jitendra | Johannessen, Bernt | Stewart, Glen | Cadogan, Seán | Sharma, Neeraj
Materials Advances, volume 4, issue 15, pages 3224-3238 (2023).
Electrocatalysis, volume 14, issue 4, pages 611-623 (2023).