Yi Mei

ScholarGPS® ID: 59540783055126

Affiliation History

Metrics Summary
Publication Count
107
Predicted Citations
2,305
Predicted h-index
28
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Liu, Xianshuai | Xie, Yuhui | Du, Yirou | Hu, Fei | Chen, Lin | Wu, Feng | Feng, Dong | Meng, Yang | Mei, Yi | Xie, Delong
Chemical Engineering Science, volume 293 (2024).
Yang, Yifan | Nie, Yunxiang | Qin, Yuxin | Wen, Zhangnan | Mei, Yi
Separation and Purification Technology, volume 339 (2024).
Zheng, Ruizhi | Chen, Renjie | Xie, Delong | Luo, Xinjie | Wang, Yu | Bai, Yang | Yin, Sihao | Xiang, Jian | Zhang, Hongfei | Mei, Yi
Journal of Energy Storage, volume 84 (2024).
Liu, Meiyu | Sun, Xinyu | Zhang, Yiming | Yang, Ye | Qin, Yucai | He, Binbin | Mei, Yi | Zu, Yun
Fuel, volume 357 (2024).
Sun, Xinyu | Zhang, Quanqi | Li, Sihan | Zhang, Yiming | Liu, Meiyu | He, Binbin | Mei, Yi | Zu, Yun
Chemical Engineering Journal, volume 481 (2024).
Tian, Zeshan | Liu, Yuxin | Mei, Yi | Xie, Delong | Sun, Bing | Li, Kai
Environmental Technology, volume 45, issue 2, pages 360-368 (2024).
Mo, Yanping | Cheng, Zhiru | Xie, Yuhui | Chu, Junhan | Xie, Shuangyu | Meng, Yang | Wu, Feng | Feng, Dong | Mei, Yi | Xie, Delong
Journal of Polymers and the Environment (2024).
Zou, Yuhao | Weng, Hairui | Jiang, Zhouyang | Wang, Chenyao | Zhao, Na | Li, Jincheng | Chen, Xinzhi | Mei, Yi
Journal of Power Sources, volume 591 (2024).
Yin, Yuanyuan | Wang, Xujun | Xu, Lei | He, Binbin | Nie, Yunxiang | Mei, Yi
Chinese Journal of Chemical Engineering, volume 65 (2024).
Luo, Xinjie | Zhou, Li | Zheng, Ruizhi | Zhang, Hongfei | Wang, Baoling | Mei, Yi | Chen, Renjie
ACS Applied Materials & Interfaces, volume 15, issue 51, pages 59973-59980 (2023).
Chen, Qiduo | Tang, Shan | Feng, Dong | Xie, Yuhui | Wu, Feng | Xie, Delong | Mei, Yi | Zeng, Tianbiao
Journal of Alloys and Compounds, volume 968 (2023).
Guan, Linjie | Liu, Meiyu | Liu, Honghai | Zhang, Li | Zhang, Yiming | Qin, Yucai | He, Binbin | Mei, Yi | Zu, Yun
Fuel, volume 353 (2023).
Du, Yirou | Liu, Xianshuai | Chen, Lin | Yin, Sihao | Xie, Yuhui | Li, Ao | Liang, Xiaodong | Luo, Yong | Wu, Feng | Mei, Yi | Xie, Delong
Chemical Engineering Journal, volume 476 (2023).