Xiaoqing Pan

ScholarGPS® ID: 56443829005584

Affiliation History

Metrics Summary
Publication Count
595
Predicted Citations
45,534
Predicted h-index
105
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Kang, Hongxing | He, Dong | Yan, Xingxu | Dao, Benjamin | Williams, Nicholas B. | Elliott, Gregory I. | Streater, Daniel | Nyakuchena, James | Huang, Jier | Pan, Xiaoqing | ... | Gu, Jing
ACS Catalysis, volume 14, issue 7, pages 5314-5325 (2024).
Ding, Yifan | Yan, Tianran | Wu, Jianghua | Tian, Meng | Lu, Miaoyu | Xu, Conglei | Gu, Jiaxi | Zhao, Haorui | Wang, Yifei | Pan, Xiaoqing | ... | Sun, Jingyu
Applied Catalysis B: Environmental, volume 343 (2024).
Kang, Hongxing | Washington, Audrey | Capobianco, Matt D. | Yan, Xingxu | Cruz, Vayle Vera | Weed, Melanie | Johnson, Jackie | Johns, Gonto | Brudvig, Gary W. | Pan, Xiaoqing | Gu, Jing
ACS Materials Letters, volume 5, issue 11, pages 3032-3041 (2023).
Bi, Yutong | Tian, Yuan | Xu, Mingjie | Boltynjuk, Evgeniy | Estrada, Leonardo Velasco | Hahn, Horst | Han, Jian | Srolovitz, David J | Pan, Xiaoqing
Microscopy and Microanalysis, volume 29, issue Supplement_1, pages 1509-1510 (2023).
Microscopy and Microanalysis, volume 29, issue Supplement_1, pages 348-349 (2023).
Lee, Tom | Qi, Ji | Gadre, Chaitanya A | Huyan, Huaixun | Ko, Shu-Ting | Zuo, Yunxing | Du, Chaojie | Li, Jie | Aoki, Toshihiro | Wu, Ruqian | ... | Pan, Xiaoqing
Microscopy and Microanalysis, volume 29, issue Supplement_1, pages 1267-1269 (2023).