Maoyu Wang

ScholarGPS® ID: 55398548683151

Affiliation History

Metrics Summary
Publication Count
66
Predicted Citations
13,342
Predicted h-index
46
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Rooney, Conor L. | Lyons, Mason | Wu, Yueshen | Hu, Gongfang | Wang, Maoyu | Choi, Chungseok | Gao, Yuanzuo | Chang, Chun‐Wai | Brudvig, Gary W. | Feng, Zhenxing | Wang, Hailiang
Angewandte Chemie International Edition, volume 63, issue 2 (2024).
Rooney, Conor L. | Lyons, Mason | Wu, Yueshen | Hu, Gongfang | Wang, Maoyu | Choi, Chungseok | Gao, Yuanzuo | Chang, Chun‐Wai | Brudvig, Gary W. | Feng, Zhenxing | Wang, Hailiang
Angewandte Chemie, volume 136, issue 2 (2024).
Wang, Maoyu | Chukwu, Kingsley Chukwuma | Muhich, Brian A. | Samarakoon, Widitha S. | He, Zizhou | Lucero, Marcos | Chang, Chun-Wai | Chang, Alvin | Yang, Dongqi | Kaur, Sumandeep | ... | Feng, Zhenxing
Electrochimica Acta, volume 466 (2023).
Wang, Huan | Li, Youzeng | Wang, Maoyu | Chen, Shan | Yao, Meng | Chen, Jialei | Liao, Xuelong | Zhang, Yiwen | Lu, Xuan | Matios, Edward | ... | Li, Weiyang
Proceedings of the National Academy of Sciences, volume 120, issue 14 (2023).
Li, Yongtao | Gutiérrez Moreno, José Julio | Song, Zhaoqi | Liu, Dongqing | Wang, Maoyu | Ramiere, Aymeric | Feng, Zhenxing | Niu, Qingshan Jason | Sasaki, Takayoshi | Cai, Xingke
ACS Applied Materials & Interfaces, volume 14, issue 16, pages 18513-18524 (2022).