Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Ge, Jing | Han, Dingbo | Li, Shuzhen | Li, Jia | Hong, Song | Wang, Ce | Hu, Ping | Ramakrishna, Seeram | Liu, Yong
Separation and Purification Technology, volume 344 (2024).
Sai Krishna, Ambati Mounika | Busi, Kumar Babu | Ramasubramanian, Brindha | Reddy, Vundrala Sumedha | Samanta, Aniket | Ramakrishna, Seeram | Ghosh, Siddhartha | Chakrabortty, Sabyasachi | Dalapati, Goutam Kumar
Memories - Materials, Devices, Circuits and Systems, volume 7 (2024).
Xu, Jiapeng | Liu, Chaoqiang | Fu, Lijuan | Liu, Qingyu | Ramakrishna, Seeram | Tang, Wei
Ceramics International, volume 50, issue 7, pages 11844-11854 (2024).
Zhu, Kang-Rui | Wu, Lin-Xin | Liu, Meng-Nan | Li, Chang-Long | Song, Wei-Zhi | Wei, Kong-Qiang | Zhang, Jun | Ramakrishna, Seeram | Long, Yun-Ze
Chemical Engineering Journal, volume 486 (2024).
Rath, Jyotisman | Ramasubramanian, Brindha | Ramakrishna, Seeram | Chellappan, Vijila
Memories - Materials, Devices, Circuits and Systems, volume 7 (2024).
Reddy, Vundrala Sumedha | Shiva, S. | Manikantan, Srinidhi | Ramakrishna, Seeram
European Journal of Medicinal Chemistry Reports, volume 10 (2024).
Gao, Shi-Long | Qiu, Li-Peng | Zhang, Jun | Han, Wen-Peng | Ramakrishna, Seeram | Long, Yun-Ze
ACS Applied Electronic Materials, volume 6, issue 3, pages 1542-1561 (2024).
Li, Ru | Qiu, Li‐Peng | Cao, Shi‐Ze | Li, Zhi | Gao, Shi‐Long | Zhang, Jun | Ramakrishna, Seeram | Long, Yun‐Ze
Advanced Functional Materials (2024).
Kolluru, Shivanshu | Thakur, Abhiraj | Tamakuwala, Devansh | Kumar, Vishnu Vijay | Ramakrishna, Seeram | Chandran, Sharan
Polymer Bulletin (2024).
Li, Yinghui | Shen, Haoming | Zhou, Buguang | Li, Junyi | Wang, Liming | Sun, Qiang | Ramakrishna, Seeram | Luo, Mingchuan | Ji, Dongxiao | Qin, Xiaohong
Matter, volume 7, issue 3, pages 1245-1258 (2024).
Wang, Sai | Yan, Xunchang | Zhang, Tong | Li, Lin | Li, Ru | Ramakrishna, Seeram | Long, Yun‐Ze | Han, Wenpeng
Advanced Materials Technologies (2024).
Mariam, Ezrah | Ramasubramanian, Brindha | Sumedha Reddy, Vundrala | Dalapati, Goutam Kumar | Ghosh, Siddhartha | PA, Thanseeha Sherin | Chakrabortty, Sabyasachi | Motapothula, Mallikarjuna Rao | Kumar, Avishek | Ramakrishna, Seeram | Krishnamurthy, Satheesh
Renewable and Sustainable Energy Reviews, volume 192 (2024).