Kang Liang

ScholarGPS® ID: 52569872909225

Affiliation History

Metrics Summary
Publication Count
199
Predicted Citations
15,501
Predicted h-index
62
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Kannaujiya, Vinod K. | Qiao, Yijie | Sheikh, Rakib H. | Xue, Jueyi | Dargaville, Tim R. | Liang, Kang | Wich, Peter R.
Biomacromolecules, volume 25, issue 3, pages 1775-1789 (2024).
Fan, Kun | Zhou, Shan | Xie, Lei | Jia, Shenli | Zhao, Lihua | Liu, Xiangyang | Liang, Kang | Jiang, Lei | Kong, Biao
Advanced Materials, volume 36, issue 9 (2024).
Zhang, Mengnan | Gong, Shu | Hakobyan, Karen | Gao, Ziyan | Shao, Zeyu | Peng, Shuhua | Wu, Shuying | Hao, Xiaojing | Jiang, Zhen | Wong, Edgar H. | ... | Xu, Jiangtao
Advanced Science, volume 11, issue 7 (2024).
Coordination Chemistry Reviews, volume 501 (2024).
Liang, Jieying | Chen, Qianfan | Yong, Joel | Suyama, Hiroki | Biazik, Joanna | Njegic, Bosiljka | Rawal, Aditya | Liang, Kang
Chemical Science, volume 15, issue 3, pages 991-1002 (2024).
Xue, Jueyi | Zhang, Mengnan | Yong, Joel | Chen, Qianfan | Wang, Joseph | Xu, Jiangtao | Liang, Kang
Nano Letters, volume 23, issue 23, pages 11243-11251 (2023).
Guo, Ziyi | Zhuang, Chenchen | Song, Yihang | Yong, Joel | Li, Yi | Guo, Zhong | Kong, Biao | Whitelock, John M. | Wang, Joseph | Liang, Kang
Nano-Micro Letters, volume 15, issue 1 (2023).
Deng, Peiji | Liu, Yixian | Liu, Yunliang | Li, Yaxi | Wu, Ruqiang | Meng, Lijun | Liang, Kang | Gan, Yixiang | Qiao, Fen | Liu, Naiyun | ... | Li, Haitao
ACS Applied Materials & Interfaces, volume 15, issue 38, pages 44809-44819 (2023).
Chen, Qianfan | Liang, Kang
Advanced Sensor Research, volume 2, issue 9 (2023).
Zhang, Jie | Li, Zhishang | Zhang, Qi | Zhang, Lin | Ma, Tongtong | Ma, Xinyue | Liang, Kang | Ying, Yibin | Fu, Yingchun
ACS Applied Materials & Interfaces, volume 15, issue 13, pages 17222-17232 (2023).