Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Li, Ziyu | Cheong, Kit-Leong | Song, Bingbing | Yin, Huan | Li, Qian | Chen, Jing | Wang, Zhuo | Xu, Baojun | Zhong, Saiyi
Food Chemistry: X, volume 22 (2024).
Moussa, Ashaimaa Y. | Alanzi, Abdullah | Luo, Jinhai | Chung, Sookja Kim | Xu, Baojun
Food Science & Nutrition, volume 12, issue 5, pages 3612-3627 (2024).
Wijesekara, Tharuka | Luo, Jinhai | Xu, Baojun
Phytotherapy Research, volume 38, issue 4, pages 2007-2022 (2024).
Cosmetic Applications of Lichens (book chapter)
In Bioprospecting of Natural Sources for Cosmeceuticals
Zhao, Yingshu | Xu, Baojun | Pandohee, Jessica
Royal Society of Chemistry (2024)
Journal of Fungi, volume 10, issue 3, pages 215- (2024).
Chen, Jiali | Xiao, Yuhang | Wang, Kejian | Fu, Xiuqiong | Fan, Yueyao | Hossen, Muhammad Jahangir | Chen, Yingjie | Bai, Weibin | Yu, Zhiling | Xu, Baojun
Food Frontiers, volume 5, issue 2, pages 522-534 (2024).
Wijesekara, Tharuka | Xu, Baojun
Food Research International, volume 179 (2024).
Meenu, Maninder | Choudhary, Pinki | Kaushal, Priya | Verma, Naveen | Yadav, Yogesh Kumar | Kalra, Sahil | Sharma, Hemani | Xu, Baojun
ACS Food Science & Technology, volume 4, issue 2, pages 290-303 (2024).
Yan, Weiqi | Luo, Jinhai | Yu, Zhiling | Xu, Baojun
Food & Function, volume 15, issue 2, pages 481-492 (2024).
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, volume 63, issue 33, pages 12372-12397 (2023).
Gandhi, Gopalsamy Rajiv | Mohana, Thiruchenduran | Athesh, Kumaraswamy | Hillary, Varghese Edwin | Vasconcelos, Alan Bruno Silva | Farias de Franca, Mariana Nobre | Montalvão, Monalisa Martins | Ceasar, Stanislaus Antony | Jothi, Gnanasekaran | Sridharan, Gurunagarajan | ... | Xu, Baojun
Journal of Pharmaceutical Analysis, volume 13, issue 12, pages 1408-1428 (2023).
Tian, Run | Zhang, Yu-Zhuo | Cheng, Xianbo | Xu, Baojun | Wu, Haitao | Liang, Zhi-Qun | Rahman, Muyassar | Wang, Yong | Zeng, Nian-Kai
International Journal of Biological Macromolecules, volume 253 (2023).
El-Seedi, Hesham R. | Khalifa, Shaden A. M. | Mohamed, Azza H. | Yosri, Nermeen | Zhao, Chao | El-Wakeil, Nabil | Attia, Nour F. | Xu, Baojun | AbdElhafez, AbdElhafez R. | Boskabady, Mohammad H. | ... | Verpoorte, Rob
Phytochemistry Reviews, volume 22, issue 6, pages 1691-1806 (2023).