Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

Search by DOI or patent number or ISBN
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Li, Hongchao | Jin, Xuejing | Herman, Patricia M | Witt, Claudia M | Chen, Yingyao | Gang, Weijuan | Jing, Xianghong | Song, Ping | Yang, Longhui | Ollendorf, Dan | ... | Zhang, Yu-Qing
BMJ (2022).
Lu, Liming | Zhang, Yuqing | Tang, Xiaorong | Ge, Shuqi | Wen, Hao | Zeng, Jingchun | Wang, Lai | Zeng, Zhao | Rada, Gabriel | Ávila, Camila | ... | Xu, Nenggui
BMJ (2022).
Xiao, Yingqi | Guyatt, Gordon | Zeng, Linan | RW Jayne, David | A Merkel, Peter | AC Siemieniuk, Reed | Dookie, Jared E | A Buchan, Tayler | Ahmed, Muhammad Muneeb | J Couban, Rachel | ... | Walsh, Michael
BMJ Open, volume 12, issue 2, pages e050507- (2022).
Wang, Yuting | Devji, Tahira | Qasim, Anila | Hao, Qiukui | Wong, Vanessa | Bhatt, Meha | Prasad, Manya | Wang, Ying | Noori, Atefeh | Xiao, Yingqi | ... | Guyatt, Gordon H.
Journal of Clinical Epidemiology, volume 142 (2022).