Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Jiao, Xinyu | Xu, Lele | Sun, Xinyang | Shi, Chao | Hou, Peng-Xiang | Liu, Chang | Cheng, Hui-Ming
Nano Research, volume 17, issue 6, pages 5621-5628 (2024).
Zhu, Jiuyi | Li, Fei | Hou, YuanZhen | Li, Hang | Xu, Dingxin | Tan, Junyang | Du, Jinhong | Wang, Shaogang | Liu, Zhengbo | Wu, HengAn | ... | Cheng, Hui-Ming
Nature Materials, volume 23, issue 5, pages 604-611 (2024).
Ding, Siyuan | Zhen, Fangzheng | Du, Yu | Zhan, Ke | Wu, Yinghui | Zhu, Jiuyi | Zheng, Qijun | Ding, Baofu | Yu, Aibing | Cheng, Hui-Ming | ... | Qiu, Ling
Journal of Materials Chemistry A, volume 12, issue 17, pages 10110-10123 (2024).
Lan, Xuexia | Luo, Na | Li, Zhen | Peng, Jing | Cheng, Hui-Ming
ACS Nano, volume 18, issue 13, pages 9285-9310 (2024).
Wang, Jingwei | Tan, Junyang | He, Liqiong | Li, Zhenqing | Li, Shengnan | Zhang, Yunhao | Nong, Huiyu | Wu, Qinke | Yu, Qiangmin | Zou, Xiaolong | ... | Liu, Bilu
Advanced Powder Materials, volume 3, issue 2, pages 100164- (2024).
Wang, Junxiong | Ma, Jun | Zhuang, Zhaofeng | Liang, Zheng | Jia, Kai | Ji, Guanjun | Zhou, Guangmin | Cheng, Hui-Ming
Chemical Reviews, volume 124, issue 5, pages 2839-2887 (2024).
Zhang, Jing | Hu, Xian-Gang | Ji, Kangyu | Zhao, Songru | Liu, Dongtao | Li, Bowei | Hou, Peng-Xiang | Liu, Chang | Liu, Lirong | Stranks, Samuel D. | ... | Zhang, Wei
Nature Communications, volume 15, issue 1 (2024).
Shi, Ruyu | Zheng, Nengzhan | Ji, Haocheng | Zhang, Mengtian | Xiao, Xiao | Ma, Jun | Chen, Wen | Wang, Junxiong | Cheng, Hui‐Ming | Zhou, Guangmin
Advanced Materials, volume 36, issue 13 (2024).
Zhen, Chao | Chen, Xiangtao | Chen, Ruotian | Fan, Fengtao | Xu, Xiaoxiang | Kang, Yuyang | Guo, Jingdong | Wang, Lianzhou | Lu, Gao Qing | Domen, Kazunari | ... | Liu, Gang
Nature Communications, volume 15, issue 1 (2024).
Li, Chuang | Zhang, Mengtian | Li, Peixuan | Ren, Hong-Rui | Wu, Xian | Piao, Zhihong | Xiao, Xiao | Zhang, Mingxin | Liang, Xiangyu | Wu, Xinru | ... | Cheng, Hui-Ming
Journal of the American Chemical Society, volume 146, issue 5, pages 3553-3563 (2024).
Ma, Jun | Wang, Junxiong | Jia, Kai | Liang, Zheng | Ji, Guanjun | Ji, Haocheng | Zhu, Yanfei | Chen, Wen | Cheng, Hui-Ming | Zhou, Guangmin
Nature Communications, volume 15, issue 1 (2024).
Chen, Zheng-Jie | Zhang, Tao | Wu, Jiajing | Yang, Xinchun | Zheng, Yongping | Tang, Yongbing | Yu, Hai-Bin | Peng, Jing | Cheng, Hui-Ming
Science China Materials, volume 67, issue 2, pages 598-607 (2024).
Liu, Qirong | Liu, Lei | Zheng, Yongping | Li, Min | Ding, Baofu | Diao, Xungang | Cheng, Hui-Ming | Tang, Yongbing
National Science Review, volume 11, issue 3 (2024).
Chang, Caiyun | Hu, Sanlue | Li, Titi | Zeng, Fanbin | Wang, Dun | Guo, Songde | Xu, Minwei | Liang, Guojin | Tang, Yongbing | Li, Hongfei | ... | Cheng, Hui-Ming
Energy & Environmental Science, volume 17, issue 2, pages 680-694 (2024).