Zhenxing Feng

ScholarGPS® ID: 46831269706599

Affiliation History

Metrics Summary
Publication Count
154
Predicted Citations
20,760
Predicted h-index
72
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Rooney, Conor L. | Lyons, Mason | Wu, Yueshen | Hu, Gongfang | Wang, Maoyu | Choi, Chungseok | Gao, Yuanzuo | Chang, Chun‐Wai | Brudvig, Gary W. | Feng, Zhenxing | Wang, Hailiang
Angewandte Chemie International Edition, volume 63, issue 2 (2024).
Rooney, Conor L. | Lyons, Mason | Wu, Yueshen | Hu, Gongfang | Wang, Maoyu | Choi, Chungseok | Gao, Yuanzuo | Chang, Chun‐Wai | Brudvig, Gary W. | Feng, Zhenxing | Wang, Hailiang
Angewandte Chemie, volume 136, issue 2 (2024).
Sandstrom, Sean K. | Li, Qiuyao | Sui, Yiming | Lyons, Mason | Chang, Chun-Wai | Zhang, Rui | Jiang, Heng | Yu, Mingliang | Hoang, David | Stickle, William F. | ... | Ji, Xiulei
Chemical Science, volume 14, issue 44, pages 12645-12652 (2023).
Wang, Maoyu | Chukwu, Kingsley Chukwuma | Muhich, Brian A. | Samarakoon, Widitha S. | He, Zizhou | Lucero, Marcos | Chang, Chun-Wai | Chang, Alvin | Yang, Dongqi | Kaur, Sumandeep | ... | Feng, Zhenxing
Electrochimica Acta, volume 466 (2023).
Lucero, Marcos | Armitage, Davis B. | Yang, Xin | Sandstrom, Sean K. | Lyons, Mason | Davis, Ryan C. | Sterbinsky, George E. | Kim, Namhyung | Reed, David M. | Ji, Xiulei | ... | Feng, Zhenxing
ACS Applied Materials & Interfaces, volume 15, issue 30, pages 36366-36372 (2023).
Chang, Songyang | Qiu, Shen | Katiyar, Swati | Florez Gomez, Jose Fernando | Feng, Zhenxing | Wu, Xianyong
Batteries, volume 9, issue 7, pages 349- (2023).
Cai, Chao | Liu, Kang | Zhang, Long | Li, Fangbiao | Tan, Yao | Li, Pengcheng | Wang, Yanqiu | Wang, Maoyu | Feng, Zhenxing | Motta Meira, Debora | ... | Liu, Min
Angewandte Chemie International Edition, volume 62, issue 26 (2023).
Cai, Chao | Liu, Kang | Zhang, Long | Li, Fangbiao | Tan, Yao | Li, Pengcheng | Wang, Yanqiu | Wang, Maoyu | Feng, Zhenxing | Motta Meira, Debora | ... | Liu, Min
Angewandte Chemie International Edition, volume 62, issue 26 (2023).
Cai, Chao | Liu, Kang | Zhang, Long | Li, Fangbiao | Tan, Yao | Li, Pengcheng | Wang, Yanqiu | Wang, Maoyu | Feng, Zhenxing | Motta Meira, Debora | ... | Liu, Min
Angewandte Chemie, volume 135, issue 26 (2023).
Vitale-Sullivan, Molly E. | Chang, Alvin | Chou, Kuan-Hsun | Feng, Zhenxing | Stoerzinger, Kelsey A.
Chemical Physics Reviews, volume 4, issue 2, pages 021309- (2023).
Wang, Huan | Li, Youzeng | Wang, Maoyu | Chen, Shan | Yao, Meng | Chen, Jialei | Liao, Xuelong | Zhang, Yiwen | Lu, Xuan | Matios, Edward | ... | Li, Weiyang
Proceedings of the National Academy of Sciences, volume 120, issue 14 (2023).
Tian, Huajun | Feng, Guangxia | Wang, Qi | Li, Zhao | Zhang, Wei | Lucero, Marcos | Feng, Zhenxing | Wang, Zi-Le | Zhang, Yuning | Zhen, Cheng | ... | Yang, Yang
Nature Communications, volume 13, issue 1 (2022).