Mingjie Xu

ScholarGPS® ID: 43534507933072

Affiliation History

Metrics Summary
Publication Count
90
Predicted Citations
4,084
Predicted h-index
32
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Guo, Huiming | Mead, Christopher | Balingit, Marquez | Shah, Soham | Wang, Xin | Xu, Mingjie | Tran, Ich | Aoki, Toshihiro | Samaniego, Jack D | Abdul-Aziz, Kandis Leslie | ... | Bowman, William J
Microscopy and Microanalysis, volume 29, issue Supplement_1, pages 1833-1833 (2023).
Tian, Yuan | Bi, Yutong | Xu, Mingjie | Gong, Xiaoguo | Zimmerman, Jonathan | Rabkin, Eugen | Han, Jian | Srolovitz, David J | Pan, Xiaoqing
Microscopy and Microanalysis, volume 29, issue Supplement_1, pages 1479-1480 (2023).
Bi, Yutong | Tian, Yuan | Xu, Mingjie | Boltynjuk, Evgeniy | Estrada, Leonardo Velasco | Hahn, Horst | Han, Jian | Srolovitz, David J | Pan, Xiaoqing
Microscopy and Microanalysis, volume 29, issue Supplement_1, pages 1509-1510 (2023).
Liu, Yang | Zhu, Enbo | Huang, Jin | Zhang, Ao | Shah, Aamir Hassan | Jia, Qingying | Xu, Mingjie | Liu, Ershuai | Sun, Qiang | Duan, Xiangfeng | Huang, Yu
Nano Letters, volume 23, issue 7, pages 2758-2763 (2023).
Ro, Insoo | Qi, Ji | Lee, Seungyeon | Xu, Mingjie | Yan, Xingxu | Xie, Zhenhua | Zakem, Gregory | Morales, Austin | Chen, Jingguang G. | Pan, Xiaoqing | ... | Christopher, Phillip
Nature, volume 609, issue 7926, pages 287-292 (2022).
Huyan, Huaixun | Xu, Mingjie | Ji, Dianxiang | Du, Chaojie | Wang, Xin | Schoenung, Julie | Wu, Ruqian | Pan, Xiaoqing
Microscopy and Microanalysis, volume 28, issue S1, pages 1940-1942 (2022).
Tian, Yuan | Xu, Mingjie | Estrada, Leonardo Velasco | Tieu, Peter | Hahn, Horst | Srolovitz, David J | Pan, Xiaoqing
Microscopy and Microanalysis, volume 28, issue S1, pages 1858-1859 (2022).