Anastasios Economou

ScholarGPS™ ID: 43209173455834

Affiliation History

Discipline
Chemistry
Metrics Summary
Publication Count
207
Predicted Citations
10,104
Predicted h-index
56
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Geka, Georgia | Kanioura, Anastasia | Kochylas, Ioannis | Likodimos, Vlassis | Gardelis, Spiros | Dimitriou, Anastasios | Papanikolaou, Nikolaos | Chatzantonaki, Kalliopi | Charvalos, Ekaterina | Economou, Anastasios | ... | Petrou, Panagiota
Nanomaterials, volume 13, issue 24, pages 3099- (2023).
Filopoulou, Maria | Michail, Giorgios | Katseli, Vasiliki | Economou, Anastasios | Kokkinos, Christos
Molecules, volume 28, issue 14, pages 5539- (2023).
Machairas, Vassilis | Anagnostoupoulos, Andreas | Soulis, Dionysios | Economou, Anastasios | Jakab, Kristóf | Melios, Nikitas | Keresztes, Zsófia | Tsekenis, George | Wang, Joseph | Speliotis, Thanassis
ECSA 2023 (2023)