Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Ji, Xinwei | Chang, Xiaomin | Li, Wei | Zomaya, Albert Y.
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, volume 38, issue 20, pages 22167-22175 (2024).
Lu, Feng | Li, Wei | Sun, Yifei | Song, Cheng | Ren, Yufei | Zomaya, Albert Y.
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, volume 38, issue 13, pages 14149-14157 (2024).
Lin, Weiwei | Wang, Songbo | Wu, Wentai | Li, Dongdong | Zomaya, Albert Y.
IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, volume 8, issue 1, pages 866-878 (2024).
Deng, Shuiguang | Zhao, Hailiang | Huang, Binbin | Zhang, Cheng | Chen, Feiyi | Deng, Yinuo | Yin, Jianwei | Dustdar, Schahram | Zomaya, Albert Y.
Proceedings of the IEEE, volume 112, issue 1, pages 12-46 (2024).
DNS Dependencies as an Expression of the Digital Divide: The Example of Australia (book chapter)
In Computer Security. ESORICS 2023 International Workshops
Springer Nature Switzerland (2024)
Baker, Thar | Li, Tong | Jia, Jingyu | Zhang, Baolei | Tan, Chang | Zomaya, Albert Y.
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing (2024).
Fan, Yongkai | Xu, Binyuan | Zhang, Linlin | Tan, Gang | Yu, Shui | Li, Kuan-Ching | Zomaya, Albert
IEEE Transactions on Cloud Computing (2024).
Yang, Ting | Cai, Shaotang | Yan, Peng | Li, Wei | Zomaya, Albert Y.
IEEE Transactions on Smart Grid (2024).
Yang, Xu | Yang, Xuechao | Luo, Junwei | Yi, Xun | Khalil, Ibrahim | Lai, Shangqi | Wu, Wei | Zomaya, Albert Y.
IEEE Transactions on Sustainable Computing, volume 9, issue 1, pages 88-99 (2024).
Lu, Feng | Li, Wei | Li, Canyu | Liu, Shuai | Wu, Dong | Fang, Minghao | Zou, Xiaojing | Li, Mi | Zheng, Ran | Ren, Yufei | ... | Zomaya, Albert Y.
IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics (2024).
Wang, Jun | Tang, Chang | Wan, Zhiguo | Zhang, Wei | Sun, Kun | Zomaya, Albert Y.
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (2024).
IEEE Transactions on Mobile Computing, volume 23, issue 1, pages 393-408 (2024).