Joseph J. Richardson

ScholarGPS® ID: 37528054350987

Affiliation History

Metrics Summary
Publication Count
153
Predicted Citations
16,627
Predicted h-index
61
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
He, Xianglian | Gong, Guidong | Chen, Mei | Zhang, Haojie | Zhang, Yajing | Richardson, Joseph J. | Chan, Wood Yee | He, Yunxiang | Guo, Junling
Angewandte Chemie, volume 136, issue 12 (2024).
He, Xianglian | Gong, Guidong | Chen, Mei | Zhang, Haojie | Zhang, Yajing | Richardson, Joseph J. | Chan, Wood Yee | He, Yunxiang | Guo, Junling
Angewandte Chemie International Edition, volume 63, issue 12 (2024).
Li, Xiaojie | Liu, Hai | Lin, Zhixing | Richardson, Joseph J. | Xie, Weiying | Chen, Feng | Lin, Wei | Caruso, Frank | Zhou, Jiajing | Liu, Bin
Advanced Science, volume 11, issue 3 (2024).
Li, Xiaojie | Liu, Hai | Lin, Zhixing | Richardson, Joseph J. | Xie, Weiying | Chen, Feng | Lin, Wei | Caruso, Frank | Zhou, Jiajing | Liu, Bin
Advanced Science, volume 11, issue 3 (2024).
Jiang, Jianlin | Liu, Zhen | Pan, Shuaijun | Xia, Xinnian | Qin, Bing | Hu, Yang | Wang, Xuxu | Lan, Jiamin | Gu, Yu | Ou, Encai | ... | Guo, Rui
Science China Chemistry, volume 67, issue 1, pages 398-407 (2024).
Jiang, Linli | Zeng, Yiwei | Li, Hui | Lin, Zhixing | Liu, Hai | Richardson, Joseph J. | Gao, Zhanshan | Wu, Dongdong | Liu, Lei | Caruso, Frank | Zhou, Jiajing
Journal of the American Chemical Society, volume 145, issue 44, pages 24108-24115 (2023).
Xiao, Gao | Xie, Qiuping | He, Yunxiang | Huang, Xin | Richardson, Joseph J. | Dai, Manna | Hua, Jian | Li, Xin | Guo, Junling | Liao, Xuepin | Shi, Bi
Environmental Science & Technology, volume 57, issue 34, pages 12911-12921 (2023).
Liu, Zhen | Wang, Xuxu | Guo, Rui | Richardson, Joseph J. | Wang, Tianzheng | Xu, Weijian | Caruso, Frank | Pan, Shuaijun
Advanced Functional Materials, volume 33, issue 13 (2023).