Alexander E. Pashenko

ScholarGPS® ID: 29102958436124

Affiliation
Enamine Ltd.
Affiliation History

Discipline
Chemistry
Metrics Summary
Publication Count
18
Predicted Citations
285
Predicted h-index
7
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Pendiukh, Viacheslav V. | Yakovleva, Hanna V. | Stadniy, Ivan A. | Pashenko, Alexander E. | Rusanov, Eduard B. | Grabovaya, Natalia V. | Kolotilov, Sergey V. | Rozhenko, Alexander B. | Ryabukhin, Serhiy V. | Volochnyuk, Dmytro M.
Organic Process Research & Development, volume 28, issue 1, pages 165-176 (2024).
The Journal of Organic Chemistry, volume 88, issue 19, pages 14172-14177 (2023).
Oksiuta, Oleksandr V. | Pashenko, Alexander E. | Smalii, Radomyr V. | Volochnyuk, Dmitry M. | Ryabukhin, Serhii V.
Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry, volume 21, issue 1, pages 3-19 (2023).
Yu, Isaac F. | Manske, Jenna L. | Diéguez-Vázquez, Alejandro | Misale, Antonio | Pashenko, Alexander E. | Mykhailiuk, Pavel K. | Ryabukhin, Sergey V. | Volochnyuk, Dmitriy M. | Hartwig, John F.
Nature Chemistry, volume 15, issue 5, pages 685-693 (2023).
Pashenko, Alexander E. | Gaidai, Alexandr | Hryhoriev, Nazar | Volovenko, Olesia | Levandovskiy, Igor | Maksymenko, Olga | Volochnyuk, Dmitriy M. | Ryabukhin, Sergey V.
Organic Process Research & Development, volume 27, issue 3, pages 477-487 (2023).
Organic Letters, volume 24, issue 27, pages 4845-4849 (2022).
The Journal of Organic Chemistry, volume 86, issue 11, pages 7333-7346 (2021).