Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Jia, Hao | Zeng, Chao | Lim, Hyung‐Seok | Simmons, Ashley | Zhang, Yuepeng | Weber, Marc H. | Engelhard, Mark H. | Gao, Peiyuan | Niu, Chaojiang | Xu, Zhijie | ... | Xu, Wu
Advanced Materials, volume 36, issue 19 (2024).
Kim, Ju-Myung | Jia, Hao | Koirala, Krishna Prasad | Liu, Dianying | Simmons, Ashley | Engelhard, Mark H. | Ahmed, Ridwan A. | Zhang, Yuepeng | Wang, Chongmin | Zhang, Ji-Guang | Xu, Wu
ACS Energy Letters, volume 9, issue 3, pages 919-926 (2024).
Qiu, Yang | Ray, Debmalya | Yan, Litao | Li, Xiaohong | Song, Miao | Engelhard, Mark H. | Sun, Junming | Lee, Mal-Soon | Zhang, Xin | Nguyen, Manh-Thuong | ... | Shao, Yuyan
Journal of the American Chemical Society, volume 145, issue 48, pages 26016-26027 (2023).
Xu, Yaobin | Jia, Hao | Gao, Peiyuan | Galvez-Aranda, Diego E. | Beltran, Saul Perez | Cao, Xia | Le, Phung M. L. | Liu, Jianfang | Engelhard, Mark H. | Li, Shuang | ... | Wang, Chongmin
Nature Energy, volume 8, issue 12, pages 1345-1354 (2023).
Nature Communications, volume 14, issue 1 (2023).
Zhang, Zihao | Tian, Jinshu | Lu, Yubing | Yang, Shize | Jiang, Dong | Huang, Weixin | Li, Yixiao | Hong, Jiyun | Hoffman, Adam S. | Bare, Simon R. | ... | Wang, Yong
Nature Communications, volume 14, issue 1 (2023).