Sergey V. Ryabukhin

ScholarGPS® ID: 20819279770366

Affiliation
Enamine Ltd.
Affiliation History

Discipline
Chemistry
Metrics Summary
Publication Count
143
Predicted Citations
2,427
Predicted h-index
31
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Ryabukhin, S. V. | Bondarenko, D. V. | Trofymchuk, S. A. | Lega, D. A. | Volochnyuk, D. M.
The Chemical Record, volume 24, issue 2 (2024).
Journal of Chemical Education, volume 100, issue 9, pages 3309-3319 (2023).
Borysov, Oleksandr V. | Voloshchuk, Volodymyr V. | Nechayev, Maksym A. | Lysenko, Viacheslav A. | Nikolaychuk, Mykola M. | Portiankin, Anton O. | Oliinyk, Oleksandra V. | Lega, Dmitry A. | Volochnyuk, Dmitriy M. | Ryabukhin, Sergey V.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, volume 59, issue 6-7, pages 429-441 (2023).
Savchenko, Vladyslav S. | Geraschenko, Oleksandr V. | Khodakivskyi, Pavlo V. | Druzhenko, Tetiana V. | Moskvina, Viktoria S. | Ryabukhin, Sergey V. | Volochnyuk, Dmitriy M.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, volume 59, issue 6-7, pages 472-478 (2023).
Verner, Eduard V. | Vashchenko, Bohdan V. | Sosunovych, Bohdan | Frolov, Andriy I. | Subotin, Vladyslav V. | Kozytskiy, Andriy | Grygorenko, Oleksandr O. | Ryabukhin, Sergey V. | Volochnyuk, Dmitriy M. | Kolotilov, Sergey V.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, volume 59, issue 6-7, pages 442-448 (2023).
Yu, Isaac F. | Manske, Jenna L. | Diéguez-Vázquez, Alejandro | Misale, Antonio | Pashenko, Alexander E. | Mykhailiuk, Pavel K. | Ryabukhin, Sergey V. | Volochnyuk, Dmitriy M. | Hartwig, John F.
Nature Chemistry, volume 15, issue 5, pages 685-693 (2023).
Subotin, Vladyslav V. | Ivanytsya, Mykyta O. | Terebilenko, Anastasiya V. | Yaremov, Pavel S. | Pariiska, Olena O. | Akimov, Yuri M. | Kotenko, Igor E. | Sabov, Tomash M. | Kurmach, Mykhailo M. | Ryabukhin, Sergey V. | ... | Kolotilov, Sergey V.
Catalysts, volume 13, issue 4, pages 706- (2023).
Pashenko, Alexander E. | Gaidai, Alexandr | Hryhoriev, Nazar | Volovenko, Olesia | Levandovskiy, Igor | Maksymenko, Olga | Volochnyuk, Dmitriy M. | Ryabukhin, Sergey V.
Organic Process Research & Development, volume 27, issue 3, pages 477-487 (2023).
Mityuk, Andrii P. | Kiriakov, Oleksandr M. | Tiutiunnyk, Vladislav V. | Lebed, Pavlo S. | Grabchuk, Galyna P. | Rusanov, Eduard B. | Volochnyuk, Dmitriy M. | Ryabukhin, Sergey V.
The Journal of Organic Chemistry, volume 88, issue 5, pages 2961-2972 (2023).
Subotin, Vladyslav V. | Asaula, Vitalii M. | Lishchenko, Yulian L. | Ivanytsya, Mykyta O. | Pariiska, Olena O. | Ryabukhin, Sergey V. | Volochnyuk, Dmitriy M. | Kolotilov, Sergey V.
Chemistry, volume 5, issue 1, pages 281-293 (2023).