Yuanzhen Zhou

ScholarGPS® ID: 19971676240675

Affiliation History

Discipline
Chemistry
Metrics Summary
Publication Count
74
Predicted Citations
1,651
Predicted h-index
25
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Zhao, Wen | Wang, Guangtao | Li, Pan | Shu, Yuning | Wang, Hua | Zhou, Yuanzhen | Meng, Zhen | Zhu, Wenlei
ACS ES&T Water, volume 4, issue 4, pages 1411-1421 (2024).
Wu, Jingyu | Chen, Hao | Lv, Shuang | Zhou, Yuanzhen
Journal of Environmental Chemical Engineering, volume 12, issue 1, pages 111808- (2024).
Ma, Long | Xue, Qi | Dang, Yuan | Wang, Li | Zhou, Yuanzhen
Journal of Colloid and Interface Science, volume 655 (2024).
Cai, Jingyi | Ma, Junping | Dang, Yuan | Chen, Shuangli | Tang, Jieli | Yu, Sha | Zhou, Yuanzhen
Sensors and Actuators B: Chemical, volume 393 (2023).
Xue, Qi | Wu, Yun | Hao, Jinbo | Ma, Long | Dang, Yuan | Zhu, Jun-Jie | Zhou, Yuanzhen
ACS Applied Materials & Interfaces, volume 15, issue 26, pages 31470-31477 (2023).
Chemical Communications, volume 59, issue 23, pages 3419-3422 (2023).
Yang, Xiaohan | Li, Kai | Wang, Guangtao | Li, Xiang | Zhou, Pengyu | Ding, Shichao | Lyu, Zhaoyuan | Chang, Yu‐Chung | Zhou, Yuanzhen | Zhu, Wenlei
Chemistry – A European Journal, volume 28, issue 66 (2022).
Wang, Guangtao | Li, Xiang | Yang, Xiaohan | Liu, Li‐Xia | Cai, Yanming | Wu, Yajun | Wang, Shengyan | Li, Huan | Zhou, Yuanzhen | Wang, Yuanyuan | Zhou, Yang
Chemistry – A European Journal, volume 28, issue 64 (2022).
Wang, Guangtao | Li, Xiang | Yang, Xiaohan | Liu, Li‐Xia | Cai, Yanming | Wu, Yajun | Wang, Shengyan | Li, Huan | Zhou, Yuanzhen | Wang, Yuanyuan | Zhou, Yang
Chemistry – A European Journal, volume 28, issue 64 (2022).