Lingzhe Fang

ScholarGPS® ID: 15341551653109

Affiliation History

Discipline
Biochemistry
Metrics Summary
Publication Count
37
Predicted Citations
1,080
Predicted h-index
17
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Xie, Peng‐Fei | Zhong, Hong | Fang, Lingzhe | Lyu, Zhaoyuan | Yu, Wan‐Jing | Li, Tao | Lee, Jiyoung | Shin, Hamin | Beckman, Scott P. | Lin, Yuehe | ... | Li, Jin‐Cheng
Advanced Functional Materials (2024).
Pan, Fuping | Duan, Xinyi | Fang, Lingzhe | Li, Haoyang | Xu, Zhen | Wang, Yu | Wang, Teng | Li, Tao | Duan, Zhiyao | Chen, Kai‐Jie
Advanced Energy Materials, volume 14, issue 7 (2024).
Fadaeerayeni, Siavash | Lyu, Xingyi | Fang, Lingzhe | Wang, Peng | Wu, Jiachun | Li, Tao | Senftle, Thomas | Xiang, Yizhi
Journal of the American Chemical Society, volume 146, issue 4, pages 2646-2653 (2024).
Pan, Fuping | Fang, Lingzhe | Li, Boyang | Yang, Xiaoxuan | O’Carroll, Thomas | Li, Haoyang | Li, Tao | Wang, Guofeng | Chen, Kai-Jie | Wu, Gang
Journal of the American Chemical Society, volume 146, issue 2, pages 1423-1434 (2024).
Gang, Yang | Pellessier, John | Du, Zichen | Fang, Siyuan | Fang, Lingzhe | Pan, Fuping | Suarez, Manuel | Hambleton, Kirk | Chen, Fan | Zhou, Hong-Cai | ... | Li, Ying
ACS Sustainable Chemistry & Engineering, volume 11, issue 18, pages 7231-7243 (2023).