Dmitriy M. Volochnyuk

ScholarGPS® ID: 12310977876186

Affiliation
Enamine Ltd.
Affiliation History

Discipline
Chemistry
Metrics Summary
Publication Count
251
Predicted Citations
3,739
Predicted h-index
35
Ranking

Publications and Citation History

Publications based on Top Specialties

Types of Publication

You must register and claim your profile to add or remove publications from it.
... publications
FILTER BY:
Year
Type
Specialty
Affiliations
Collaborations
Access
Country/Region
Co-Authors
Delete
Slobodyanyuk, Evgeniy Y. | Tarasiuk, Ilona | Pasichnyk, Taras | Volochnyuk, Dmitriy M. | Sibgatulin, Dmytro O. | Grygorenko, Oleksandr O.
Chemistry – A European Journal, volume 30, issue 23 (2024).
Journal of Chemical Education, volume 100, issue 9, pages 3309-3319 (2023).
Melnykov, Kostiantyn P. | Nazar, Kostiantyn | Smyrnov, Oleh | Skreminskyi, Artem | Pavlenko, Serhii | Klymenko‐Ulianov, Oleksii | Shishkina, Svitlana | Volochnyuk, Dmitriy M. | Grygorenko, Oleksandr O.
Chemistry – A European Journal, volume 29, issue 47 (2023).
Borysov, Oleksandr V. | Voloshchuk, Volodymyr V. | Nechayev, Maksym A. | Lysenko, Viacheslav A. | Nikolaychuk, Mykola M. | Portiankin, Anton O. | Oliinyk, Oleksandra V. | Lega, Dmitry A. | Volochnyuk, Dmitriy M. | Ryabukhin, Sergey V.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, volume 59, issue 6-7, pages 429-441 (2023).
Savchenko, Vladyslav S. | Geraschenko, Oleksandr V. | Khodakivskyi, Pavlo V. | Druzhenko, Tetiana V. | Moskvina, Viktoria S. | Ryabukhin, Sergey V. | Volochnyuk, Dmitriy M.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, volume 59, issue 6-7, pages 472-478 (2023).
Verner, Eduard V. | Vashchenko, Bohdan V. | Sosunovych, Bohdan | Frolov, Andriy I. | Subotin, Vladyslav V. | Kozytskiy, Andriy | Grygorenko, Oleksandr O. | Ryabukhin, Sergey V. | Volochnyuk, Dmitriy M. | Kolotilov, Sergey V.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, volume 59, issue 6-7, pages 442-448 (2023).
Chalyk, Bohdan A. | Izhyk, Vitalii V. | Danyleiko, Kyrylo | Sosunovych, Bohdan | Vashchenko, Bohdan V. | Zginnyk, Oleksandr | Olshanska, Violetta | Teodorovic, Peter | Biitseva, Angelina V. | Volochnyuk, Dmitriy M. | Grygorenko, Oleksandr O.
European Journal of Organic Chemistry, volume 26, issue 22 (2023).
Yu, Isaac F. | Manske, Jenna L. | Diéguez-Vázquez, Alejandro | Misale, Antonio | Pashenko, Alexander E. | Mykhailiuk, Pavel K. | Ryabukhin, Sergey V. | Volochnyuk, Dmitriy M. | Hartwig, John F.
Nature Chemistry, volume 15, issue 5, pages 685-693 (2023).
Subotin, Vladyslav V. | Ivanytsya, Mykyta O. | Terebilenko, Anastasiya V. | Yaremov, Pavel S. | Pariiska, Olena O. | Akimov, Yuri M. | Kotenko, Igor E. | Sabov, Tomash M. | Kurmach, Mykhailo M. | Ryabukhin, Sergey V. | ... | Kolotilov, Sergey V.
Catalysts, volume 13, issue 4, pages 706- (2023).
Pashenko, Alexander E. | Gaidai, Alexandr | Hryhoriev, Nazar | Volovenko, Olesia | Levandovskiy, Igor | Maksymenko, Olga | Volochnyuk, Dmitriy M. | Ryabukhin, Sergey V.
Organic Process Research & Development, volume 27, issue 3, pages 477-487 (2023).
Mityuk, Andrii P. | Kiriakov, Oleksandr M. | Tiutiunnyk, Vladislav V. | Lebed, Pavlo S. | Grabchuk, Galyna P. | Rusanov, Eduard B. | Volochnyuk, Dmitriy M. | Ryabukhin, Sergey V.
The Journal of Organic Chemistry, volume 88, issue 5, pages 2961-2972 (2023).